VG-62:n terveysturvallisen toiminnan suunnitelma

VG-62 RY:N KIRJALLINEN SUUNNITELMA TERVEYSTURVALLISESTA TOIMINNASTA

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto on tehnyt 29.12.2021 päätöksen, jolla se kieltää
yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet 1. – 15.1.2022. Lisäksi Aluehallintovirasto on
määrännyt suljettaviksi yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin
oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat, joita käytetään
tanssipaikkoina, kuorolaulu- tai harrastajateatteritoimintaan tai vastaavaan
ryhmäharrastustoimintaan. Tilojen sulkeminen ei koske alle 18-vuotiaiden
harrastustoimintaa. Linkki Aluehallintoviraston tiedotteeseen:
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928730

JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMINTAOHJEET:

Perustoiminta
– Harjoitukset, kilpailut, ottelut ja näytökset järjestetään suljetuin ovin, ilman
yleisöä välttämättömin toimihenkilöin 1. – 15.1.2022.

– Vuonna 2003 ja sitä aikaisemmin syntyneiden sisätiloissa tapahtuvat
harjoitukset ovat tauolla 1. – 15.1.2022 pois lukien ringeten edustusjoukkue ja
muodostelmaluistelujoukkue Sun City Swing.

– Toiminta järjestetään vakiintuneissa harjoitusryhmissä. Mikäli liikuntatilassa
on useampi ryhmä samaan aikaan, jokainen ryhmä tai joukkue harjoittelee
erikseen, ellei yhteisharjoitukset ole ollut vakiintunut käytäntö kauden 2021 –
2022 alusta lähtien.

– Kasvomaskin käyttöä edellytetään ekaluokkalaisilta ja sitä vanhemmilta
pukutiloissa, käytävillä tai muissa vastaavissa tiloissa. Urheilusuorituksen
aikana maskia ei tarvitse käyttää. Jäähallit: siirryttäessä täydessä
pelivarustuksessa pukukopista jäälle tai takaisin, kasvomaskia ei tarvitse
käyttää. Tällöin tulee kuitenkin huomioida, että siirtyminen hoidetaan
ripeästi, turvavälit säilyvät ja ettei käytäville synny ruuhkaa.

– Mikäli kasvomaskia (tai visiiriä) ei terveydellisistä syistä voi käyttää, tulee
omaan toimintaan kiinnittää erityistä huomiota huolehtimalla tarkasti
turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta.

– Kaikenlaista ruuhkaa tulee välttää ts. turvaväleihin tulee kiinnittää huomioita.

– Käsihygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomioita ennen harjoituksia ja
harjoituksista kotiin lähtiessä.

– Jokaisen tulee huolehtia omasta juomapullostaan. Joukkueiden huoltajat
voivat täyttää juomapullot, mutta juomapulloa ei voi lainata kaverille.

– Harjoituksiin tullaan vain terveenä.

– Karanteenimääräyksiä tulee noudattaa.

– Suosittelemme pukemaan varusteet mahdollisuuksien mukaan jo kotona, niin
pitkälle kuin se on mahdollista.

– Nuorimpien harrastajien osalta yhden (1) huoltajan on mahdollista saattaa
harrastaja oikeaan liikuntatilaan ja noutaa harrastaja liikuntatilasta, mutta
harjoitusten seuraaminen ei ole mahdollista. Huoltajan tulee käyttää
kasvomaskia.

Lisäohjeet tapahtumiin 1. – 15.1.2022
– Otteluohjelmien mukaiset ottelut* voidaan pelata vuonna 2004- ja sitä
myöhemmin syntyneiden joukkueiden sekä ringeten edustusjoukkueen
osalta.

– Ylimääräisten tapahtumien järjestämistä tulee välttää.

– Vastustajajoukkueisiin, tuomareihin tai muihin toimihenkilöihin tulee olla
yhteydessä etukäteen ja heille selvitetään liikuntatilojen toimintaohjeet.

– Vastustajajoukkueiden kanssa ei olla tekemisissä yhtään enempää kuin on
ottelutoiminnan vuoksi välttämätöntä.

– Kotijoukkueen edustaja on vastassa vierasjoukkuetta ja ohjaa joukkueen
suorinta reittiä pukukoppiin. Kotijoukkueen edustaja neuvoo myös
vierasjoukkueen edustajalle suorimman reitin pukukopista pelialueelle.

– Kaikenlaista ruuhkaa käytävillä on vältettävä. Odotus tapahtuu pukukopissa,
ulkona tai mahdollisissa linja-autoissa, ei liikuntatilojen käytävillä.

– Jos sääolosuhteet sen sallivat, alku- ja loppuverryttelyt tulee tehdä ulkona.

*ei sovittuja taitoluistelukilpailuja ko. ajanjaksolla.
Jäähallien pukukoppijako on etukäteen tutustuttavissa täällä
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP1RXNA1xPHG8WQ&id=687F2EACFA380
499%21106&cid=687F2EACFA380499
Jäähallien pukukoppikartta löytyy täältä
https://www.vg-62.fi/api/documents/download/20577

Takaisin ylös