Ajankohtaista

Muodostelmaluistelu on lajina monipuolinen, vaativa ja näyttävä. Joukkueessa luistelu tuo taito-luisteluun oman mausteensa ja haasteensa. Muodostelmajoukkueita on jo pienille luistelijoille, mutta joukkuelajin voi löytää vanhemmallakin iällä. Ida Kiiveri siirtyi yksinluistelusta muodos-telmaluisteluun. Alla Idan tarina. Päädyin muodostelmaluisteluun omasta tahdosta, mutta osittain myös vahingossa. Halusin saa-da jatkumoa omalle luistelu-uralle, sillä yksilöpuolella ei pysty jatkamaan iäisyyksiä lajin parissa.

Lue lisää
Takaisin ylös