Ryhmäkaavio ja pelisäännöt

Ryhmäkaavio kuvaa taitoluistelijan uran etenemistä yksinluistelun parissa.

 

Pelisäännöt

 

Luisteluryhmät ovat päivittäneen ryhmien omat pelisäännöt tammikuussa 2022. Päivitetyt pelisäännöt tulevat kunkin ryhmän alle. Vanhempien ja valmentajien pelisäännöt on myös tarkistettu.

 

Toimintalinjasta löytyvät hyvän ja turvallisen harjoittelun säännöt kaikille.

 

Säännöt luistelijalle

 

Alku- ja loppuverryttely (AV) tulee suorittaa valmentajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli luistelija ei ole suorittanut AV:ä ennen jäätä suorittaa luistelija AV:n jäällä valmentajan ohjeiden mukaisesti. (Muodostelmaluistelussa verryttelyn aikana ei mennä riviin.)

 

Aktiivikaudella / pimeään aikaan alku- ja loppuverryttelyissä sekä harjoittelupaikkojen välejä siirryttäessä luistelijan tulee käyttää heijastinliiviä.

 

Jäälle mennään vasta kun jääkoneluukun portit on suljettu, jäävuoro on alkanut sekä valmentaja on paikalla ja antanut luvan jäälle siirtymisen.

 

Luistelijan on ilmoitettava valmentajalle poistuessaan jäältä (tai oheisista) kesken harjoituksen (vaikka hän menisi vain vaihtoaitioon luistimia sitomaan). Jos luistelija loukkaa itseään jäällä, tulee siitä ilmoittaa valmentajalle.

 

Luistelijan tulee kuunnella ja antaa muillekin kuuntelurauha sekä noudattaa valmentajien sekä joukkueen tai seuran toimihenkilöiden ohjeita harjoituksissa, kilpailuissa, leireillä sekä joukkueen/seuran yhteisissä tapahtumissa.

Harjoituksissa käytetään turvallisia varusteita. Jäällä ei käytetä huppareita, säärystimiä eikä leveälahkeisia housuja eikä muitakaan varusteita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa, hiukset on pidettävä kiinni harjoituksissa. Suojavarusteiden (esim. kypärät ja pannat) käyttäminen on vapaaehtoista erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Valmentajalla on oikeus siirtää luistelija pois harjoituksista vaihtoaitioon tai salin reunalle, mikäli luistelija ei noudata sääntöjä, eikä luistelija suostu korjaamaan tilannetta pyynnöstä huolimatta. Valmentajalla on oikeus koskea luistelijaan tilanteen vaatimalla tavalla, mikäli tämä ei noudata pyyntöä poistumisesta sivuun jäältä/salista. Valmentaja ilmoittaa luistelijan harjoituksista poistamisesta aina luistelijan huoltajalle sähköpostilla, viestillä tai puhelimitse.

Nostoja ei saa harjoitella ilman valmentajan lupaa ja/tai läsnäoloa. Nostoja harjoiteltaessa nostettavan on käytettävä kypärää kunnes valmentaja hyväksyy harjoittelun ilman kypärää.

Luistelijan tulee huolehtia omista varusteista sekä etenkin seuran yhteisistä välineistä. Luistelija on korvausvelvollinen tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta.

Luistelijat sekä luistelijoiden huoltajat pitävät huolta luistelijan harjoittelu- ja kilpailukunnosta huolehtimalla terveydestä sekä terveellisistä elämäntavoista. Harjoituksiin tullaan harjoittelukunnossa. Sairaana ei saa harjoitella! Tästä vastuu on alaikäisen lapsen huoltajalla. Sairaana harjoittelun seuraukset eivät ole seuran tai valmentajan vastuulla.

Poissaoloista on ilmoitettava valmentajalle heti, kun poissaolo on tiedossa, jotta vaihtelevat harrastajamäärät voidaan ottaa huomioon harjoitusaikataulujen laadinnassa ja työvuorosuunnittelussa.

Luistelija edustaa seuraa ja joukkuetta käytöstavoilla, erityisesti kilpailumatkoilla, leireillä ja harjoituksissa sekä joukkueen ja seuran asusteita käytettäessä. Luistelijoiden tulee tiedostaa edustusasemansa.

Kiusaamista ei sallita missään muodossa, ei joukkueen, seuran tai lajin sisällä. Sääntöjen noudattamista valvovat kaikki. Rikkomuksesta ilmoitetaan valmentajalle, joka ryhtyy jaoston määrittelemiin toimiin (kohta 5.6. Menettely ongelmatilanteissa ja sääntörikkomuksissa).

Luistelija sitoutuu päihteettömyyteen kaikissa jaoston toimintaan liittyvissä tapahtumissa (harjoitukset, kilpailut, leirit, edellä mainittuihin liittyvät matkat, muut tapahtumat).

Luistelijoilta edellytetään urheilullista ja rehellistä asennetta harjoitteluun, kilpailemiseen, harjoitus- /joukkuetovereihin, huoltojoukkoihin, valmentajiin, kilpakumppaneihin ja tuomareihin. Muiden suoritusten ja tuomareiden arvostelu on kielletty liiton säännöissä ja voi johtaa luistelijan/joukkueen diskaamiseen.

 

Säännöt vanhemmille

Tuomareita, toimihenkilöitä, valmentajia ja luistelusuorituksia ei arvostella. Tasapuolinen kannustaminen kuuluu taitoluisteluun.

Vanhemmat käyttäytyvät asiallisesti kaikkia toiminnassa mukana olevia henkilöitä kohtaan.

Vanhempien ja kotiväen tehtävänä on kannustaa lasta harrastuksen parissa, myös epäonnistumisen hetkellä.

Vanhempien tulee antaa valmentajille ja huoltotiimille työrauha. Mikäli vanhemmat haluavat keskustella luistelijan harjoitteluun liittyvistä asioista valmentajan kanssa, tähän tulee sopia erikseen aika. Palautetta valmennuksesta ei anneta valmentajalle välittömästi harjoituksen jälkeen.

 

Säännöt valmentajille

Valmentaja toimii esimerkkinä ja välittää Iloista, ystävällistä ja urheiluhenkistä asennetta.

Takaisin ylös